Категория Покритие на земята

Растения за земно покритие
Покритие на земята

Растения за земно покритие

Почвените покривни растения или покривните култури са нискорастящи декоративни растения, които се разпространяват естествено над земята на места, където не е практично да се отглежда тревна площ. Почвените покривки обикновено са или ниско растящи трайни насаждения, или дървесни растения. Годишните растения рядко се включват в категорията Правилно подбрани за техния обект, почвените покривки се превръщат в една от най-полезните ни групи декоративни растения.

Прочетете Повече

Покритие на земята

Растения за земно покритие

Почвените покривни растения или покривните култури са нискорастящи декоративни растения, които се разпространяват естествено над земята на места, където не е практично да се отглежда тревна площ. Почвените покривки обикновено са или ниско растящи трайни насаждения, или дървесни растения. Годишните растения рядко се включват в категорията Правилно подбрани за техния обект, почвените покривки се превръщат в една от най-полезните ни групи декоративни растения.
Прочетете Повече